Szkolenia

credit
tel. +48 519 695 951
mail. biuro@inchoicent.pl

Szkolenia

Ofertę szkoleń kierujemy do Pracodawców zainteresowanych przeprowadzeniem w siedzibie swojej firmy  szkolenia z zakresu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, na których docelowo ma pracować nowozatrudniony pracownik.
Taka forma doskonalenia zawodowego ma na celu jak najszybsze wdrożenie pracownika do powierzonych mu zadań i obowiązków.

 

Home Szkolenia