Dla pracodawców

credit
tel. +48 519 695 951
mail. biuro@inchoicent.pl
Korzyści płynące z usług świadczonych przez Inchoicent

  • Przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego – obowiązki organizacyjne.
  • Odciążenie działu personalnego od obowiązków związanych z zatrudnieniem i obsługą pracowników – nabór, selekcja, podpisywanie stosownych umów, obsługa kadrowo-płacowa.
  • Obniżenie całkowitych kosztów zatrudnienia poprzez bieżące dostosowywanie ilości i struktury zatrudnienia do potrzeb przedsiębiorstw – Inchoicent zapewnia odpowiednią liczbę pracowników do wykonania konkretnego zadania w określonym czasie.
  • Korzystanie z usług pracownika tymczasowego nie wiąże z nim Pracodawcy na stałe, ponieważ wszystkie umowy podpisywane przez agencję mają formę umowy o pracę tymczasową.
  • Praca tymczasowa daje możliwość sprawdzenia pracownika przed przyjęciem go na etat.
  • Przeniesienie na Inchoicent procesów i kosztów związanych z rekrutacją, selekcją i weryfikacją – bez angażowania pracowników etatowych przedsiębiorstwa, dzięki czemu mogą Państwo skoncentrować swój czas i uwagę na stałych pracownikach, strategiach i celach prowadzonej działalności.
Home Dla pracodawców